Környezetvédelem

A Metal-Harvest Kft-nél felelősségtudattal végezzük munkánkat, hiszen jól tudjuk, hogy tevékenységünk nagy szerepet játszik a természetvédelemben azon belül a környezetvédelem, víz, állat védelemre tekintve, hogy a munka eredményeképpen a lehető legtöbb olyan anyagból, mely újrahasznosítható, a tőlünk való felvásárlás után nem sokkal új eszközök, új elemek készülnek majd.
Úgy gondoljuk, hogy a 21. századra már akkora jelentőséggel bír a környezetvédelem, hogy annak minden téren komolyan vett figyelembe vétele már-már állampolgári kötelességünk kellene, hogy legyen. Természeti értékeinket oly mértékben károsítja a fel nem dolgozott, bár anyagánál fogva problémamentesen feldolgozható hulladék, hogy vizeink, erdőink és lakókörnyezetünk világszerte szörnyű állapotban vannak. Európa szívében vagyunk, kontinensünk kellős közepén. Egész egyszerűen kötelességünk páratlan környezetünk értékeinek lehetőségek szerinti legvehemensebb védelme, óvása. Partnereink segítségével 20 éve arra törekszünk, hogy hivatásunk e fontos elemének minden munkával töltött percében maximálisan eleget tegyünk. A feldolgozás során nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a veszélyes anyagok a megfelelő tározótartályokba kerüljenek elkülönítve, hogy aztán olyan helyre szállítsák mindazokat, ahol nem szennyezik a környezetet. A hulladék ( fém, vas, alu, réz) gyűjtésünk legfőbb céljai közé tartozik az, hogy a lerakóba kerülő hulladék mennyisége csökkenjen, és megfelelő helyre kerüljön, majd a továbbiak során a nyersanyag feldolgozók újra tudják hasznosítani. A veszélyes anyagok elszállításáról hivatalos engedélyekkel rendelkező partnereink gondoskodnak, akik hozzánk hasonlóan hitelesített hozzáértők, s rendelkeznek valamennyi olyan engedéllyel, mely bizonyíthatóvá teszi annak tényét, hogy a veszélyes anyagokkal minden esetben megfelelően bánnak, s ekképpen is számolnak el.

A Metal-Harvest Kft. elítéli az olyan fémhulladék-feldolgozással foglalkozó vállalkozások működését, melyeknél időről időre szabálytalanságokat leplez le a környezetvédelmi hatóság. Amennyiben egy vállalkozás hulladékfeldolgozással foglalkozik, kötelessége szem előtt tartania valamennyi előírást, legyenek azok bármily szigorúak is. 20 éves pályafutásunk során eddig a témakörben még semmilyen bírságot nem róttak ki cégünkre, aminek oka egészen egyszerű: betartjuk a környezetvédelmi előírásokat, hiszen legyenek azok bármily komolyak és súlyosak is, a bolygó kollektív megóvását hivatottak elősegíteni.

kornyezetvedelem